www.
   

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI

AKICILIK BOZUKLUKLARI
YAYGIN OLARAK GÖRÜLEN KEKEMELİK

    Konuşma sırasında uzatmalar,tekrarlamalar, bloklara, normal olmayan duraksamalara akıcılık bozukluğu , akıcısızlık denir.Ayrıntılı bir değerlendirme ile vaka ve aile hakkında bilgi alınır. Takılmaların yüzdesi ve tipi ile ilgili bir değerlendirme uygulanır.Kekemelikte okul öncesi ve okul çağı-yetişkin farklı şekilde terapiye tabii tutulur.Okul öncesi çağı çocuklarda ailenin de işin içerisinde yoğun olarak yer aldığı Lidcombe tekniği ile terapi uygulanmaktadır. Okul çağı ve yetişkin vakalarda ise Fluency Shaping  (Akıcılığın şekillendirilmesi), Desensitization (Duyarsızlaştırma), Stuttering Modification  (Kekemeliğin şekillendirilmesi) yöntemleri ile 12-15 hafta arası değişen (bu süre daha da artabilir) terapi programı uygulamanın ardından, terapilerin seyrekleştirilmesi ile 1 yıl boyunca genelleme aşamasında vaka gözlemlenir.

SESLETİM VE SESBİLGİSEL BOZUKLUKLAR

   Sesletim ve sesbilgisel bozukluğu olan kişiler, akranlarına göre daha fazla ses hatası yaparlar. Sesleri atma, seslerin yerine başka sesler kullanma ve ya seslerin yapısını bozma bu bozukluklarda görülür .Tüm bu vakalarda da ayrıntılı bir değerlendirme ile sesletim ve sesbilgisi testleri uygulanır. Aile ve vaka ile görüşülerek ayrıntılı bir öngörüşme gerçekleştirilir. Hiç bir nedene bağlı olmadan görülebilmesinin yanında bu problemlerin nedenleri  şunlar olabilir:
 
Dudak-damak yarıkları yani yapısal anomalilere bağlı problemlerde sesletim problemi için sesletim testinin verilerine göre vaka terapiye alınarak seletim terapisi uygulanır.

İşitme engeline bağlı sesletim problemlerinde raporuna ve işitme seviyeleri göz önünde bulundurularak sesletim terapisi yanında işitsel ayırt etme yöntemleri bir arada terapi programı uygulanır. Alıcı dil ve ifade edici dil değerlendirmesi de yapılan bu vakalara da gerekirse ifade edici dil çalışmaları yanında alıcı dil çalışmaları da yürütülür.

Dizartri gibi ses üretirken hareket etmesi gereken yapıların nöromüsküler bozukluğu.Dil ve dudak gibi konuşmaya yardımcı organların kontrolünü sağlayan merkezi ve periferik sinir sistemine bağlı olarak ortaya çıkar. Hasarın yerine göre semptomlar oluşur. Bunlar felç, hareket açıklığının azalmasını, istemsiz hareketleri ve zayıf koordinasyonu içerir. Burada ayrıntılı bir dizartri değerlendirmesinin ardından germe, kuvvetlendirme egzersizleri ile kasların kuvvetlendirilmesi ve bunun yanında ses üretimine yönelik çalışmalar yürütülür.

Sözel (verbal) apraksi istemli motor hareketler etkilenmiştir fakat otomatik düzeyde sorun yoktur. Doğum öncesi , sırası ve ya hemen sonrasında oluşan merkezi sinir sisteminde oluşan motor konuşma bozukluğudur.Burada ayrıntılı bir değerlendirme ile vakayı tanıladıktan sonra apraksi terapisi ile ayrıntılı olarak izole ses üretimleri ile başlanarak  ve bu çalışmaların çeşitlendirilmesi yoluna gidilir.
 
Mental Retardasyon konuşma seslerinin akustiği zihinsel gelişimle paralellik içindedir. Çocukların bazı sesleri üretebilmesi için belirli bir mental seviyeye gelmesi gerekir. Dil gelişimi zeka yaşı ve kronolojik yaş aralığındadır. Bu yüzden zihin engeli bulunan vakanın zeka yaşı ve kronolojik yaşı önemlidir.Ayrıntılı bir dil testi uygulanarak vakanın alıcı dil ve ifade edici dil değerlendirmesinin ardından, dilin bileşenlerinden      ( sesbildisel,anlambilgisel,sözdizimbilgisel,biçimbilgisel ve edimbilgisel) her birindeki seviyesi belirlenerek bir terapi programı oluşturulur.

ÇOCUKLUK DÖNEMİ DİL BOZUKLUKLARI

     Yaştlarına kıyasla kendini ifade edemeyen, söylemek istediğini formüle edemeyen ve ya iletişim yollarını uygun kullanamayan çocuklar bu gruba girer.İşitme kaybı, mental retardasyon ( zihinsel gerilik), down sendromu, yaygın gelişimsel bozukluk ( otizm, rett sendromu, asperger sendromu..), çocukluk çağı afazisi (Landau Kleiffner), gecikmiş dil ve konuşma gibi nedenleri vardır. Bu tip vakalarda çocukların ayrıntılı bir dil değerlendirmesi yapılır. Alıcı dil ve ifade edici dil değerlendirmesi ile belirlenen verilerle dilin bileşenlerinden ( sesbildisel,anlambilgisel,sözdizimbilgisel,biçimbilgisel ve edimbilgisel) her birindeki seviyesi belirlenerek bir terapi programı oluşturulur. Ağırlıklı olarak otizm terapilerinde (gerekli görülürse diğer vakalarda da) vakanın dil seviyesine göre aile ile işbirliğine gidilerek Enhanced Milieu Teaching (doğal dil öğretim tekniği) uygulanmaktadır.

SES BOZUKLUKLARI

     Ses teli felci , tümör, ses telinin olmaması gibi nedenlere  bağlı olarak afoni oluşması. Uygun olmayan ses şiddeti ve ya ses perdesi ya da ses kalitesindeki sapmalar şeklindedir. Kulak-burun-boğaz uzmanları tarafından tanılanmış olan ses bozuklukları vakaları, afoni( ses teli felci, tümoral durumlar), ödem ve ya yaralı dokuya bağlı ses tellerinin titreyebilme yeteneğini kaybetmesi, kişinin uygun olmayan ses perdesine sahip olması, kişinin uygun olmayan ses şiddetine sahip olması, ses kalitesindeki deviasyonlar (sapmalar) (disfoni, ses teli lezyonları, ses teli nodülü, sulcus vocalis..) gibi vakalar ayrıntılı bir öngörüşme ve değerlenmeye alınır. Sahip olduğu probleme , kişinin yapısına, arzu, istek ve alışkanlıklarına göre bir terapi programı oluşturulur. Vokal hijyen, Vocal Function Exercises (Vokal fonksiyon egzersizleri), perde taşıma egzersizleri.. gibi çalışmalar ses bozukluğunun tipine göre şekillendirilir.

EDİNİLMİŞ DİL BOZUKLUKLARI

     Beynin sol hemisferinin çeşitli bölümlerinde görülen hasarlara bağlı olarak ortaya çıkan afazi. Demans , alzeihmer ve sağ hemisfer fonksiyon bozuklukları vakarlında gözlenir. Ayrıntılı bir afazi değerlendirmesi ile kişinin sahip olduğu dil bileşenlerinin güçlü ve zayıf yönleri belirlenir. Tekrarlama, adlandırma, okuduğunu anlama, okuma, yazma performansına göre afazi temelde tutuk (broca afazisi) ve akıcı (Wernice afazisi) olmak üzere temelde  ikiye ayrılır. Problemin şekline göre dilin tekrar kazanılmasına yönelik afazinin tipine göre tekrarlama, adlandırma, okuduğunu anlama, okuma ,yazma performansına yönelik terapiler gerçekleştirilir.

 ELÇİN SANTIRCIOĞLU

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI UZMANI

   

 
yedi damla özel eğitim merkezi
Adres : Genç Osman Mah. Semiz Sok. No 17 Güngören / İstanbul
Telefon : ( 212 ) 562 11 22
Copyright © 2010 Yedi Damla Özel Eğitim Merkezi

 

http://cdn3.iconfinder.com/data/icons/socialnetworking/32/facebook.png